Popis programa
Ovo je kratak opis programa na sustavu KNJIGA GOSTIJU. Cijene su bez PDV-a.
Sve programe korisnik može početi koristiti nakon uplate 1. rate. Iznos ovisi o vrsti plaćanja. Omogućavamo plaćanje i do 3 rate. Nakon uplate iznosa pod Cijena aktivacije korisnik u sljedećoj godini plaća samo iznos Cijena godišnje.
Za sva dodatna pitanja obratite se na navedene kontakte
FISKALNA KASA - Maloprodaja veleprodaja
Opis: Fakturiranje. Fiskalna kasa gotovinskog prometa. Izrada računa za gotovinsko i plaćanje preko računa. Ulaz izlaz robe, stanje zaliha. Partneri, dobavljači... Mogućnost vođenja i nadzora neograničenog broja trgovina - poslovnih prostora Mogućnost rada i na tablet uređaju
Cijena aktivacije: 215.00 EUR
Cijena godišnje: 295.00 EUR
HOTELSKO POSLOVANJE - Poslovanje turističkog naselja
Opis: Poslovanje turističkog naselja sa bungalovima, apartmanima kampom i ostalim uslugama.
Upis neograničenog broja cjenika, dodjeljivanje cjenika pojedinim partnerima - agencijama.
Nadzor plasiranja kontingenta i praćenje zauzetosti kapaciteta i kamp jedinica. Upis najava, avansnih uplata, raster bookinga, lista dolazaka, pregledi zauzetosti, brojne statistike broja gostiju, noćenja...
Pregled unaprijed očekivanog prometa prema najavama
Pregledi za tehničke službe i službu čišćenja. Fakturiranje prema gostu ili agenciji. Financijski pokazatelji i izvješća po svim parametrima u fakturi.
U potpunosti automatizirana prijava gostiju prema MUP-u i TZ-u
Cijena aktivacije: 8630.00 EUR
Cijena godišnje: 600.00 EUR
HOTELSKO POSLOVANJE - Rezervacije i fakturiranje do 15 jedinica
Opis: Poslovanje hotela, pansiona, vile...
Mogućnost centralnog upravljanja prodajom više objekata sa jednog mjesta.
Upis neograničenog broja cjenika, dodjeljivanje cjenika pojedinim partnerima - agencijama.
Sustav za upis i praćenje zauzetosti kapaciteta.
Pregled unaprijed očekivanog prometa prema najavama. Upis najava unaprijed, avansnih uplata, raster bookinga, lista dolazaka, pregled zauzetosti, brojne statistike broja gostiju, noćenja... Fakturiranje prema gostu ili agenciji, brojni financijski pokazatelji i ispisi.
U potpunosti automatizirana prijava gostiju prema MUP-u i TZ-u.
Cijena aktivacije: 535.00 EUR
Cijena godišnje: 155.00 EUR
HOTELSKO POSLOVANJE - Sustav rezervacija te fakturiranja sa knjigom gostiju
Opis: Poslovanje hotela, kampa, pansiona, vile...
Mogućnost centralnog upravljanja prodajom više objekata sa jednog mjesta.
Upis neograničenog broja cjenika, dodjeljivanje cjenika pojedinim partnerima - agencijama. Sustav za upis i praćenje zauzetosti kapaciteta. Upis najava unaprijed, avansnih uplata, raster bookinga, lista dolazaka, pregled zauzetosti, brojne statistike broja gostiju, noćenja... Fakturiranje prema gostu ili agenciji, brojni financijski pokazatelji i ispisi...
U potpunosti automatizirana prijava gostiju prema MUP-u i TZ-u
Cijena aktivacije: 1330.00 EUR
Cijena godišnje: 230.00 EUR
KNJIGA GOSTIJU ZA HOTELE - AGENCIJE
Opis: Vođenje knjige gostiju hotela ili agencije, automatsko slanje podataka prema MUP-u i TZ-u. Izrada statistika o dužini boravka, broju noćenja, nacionalnoj pripadnosti gostiju itd. Obračun iznosa boravišne pristojbe, praćenje uplata boravišne pristojbe. Ispis knjige stranaca, knjige domaćih gostiju, knjige gostiju, potvrde o prijavi...
Cijena aktivacije: 135.00 EUR
Cijena godišnje: 125.00 EUR
Prijava gostiju prema TZ-u eVisitor i MUP-u
Opis: Knjiga gostiju - automatsko slanje podataka prema MUP-u i TZ-u (eVisitor).
Izrada statistika o dužini boravka, broju noćenja, nacionalnoj pripadnosti gostiju itd. Obračun iznosa boravišne pristojbe, praćenje uplata boravišne pristojbe.
Ispis knjige stranaca, knjige domaćih gostiju, knjige gostiju, potvrde o prijavi...
Cijena aktivacije: 15.00 EUR
Cijena godišnje: 25.00 EUR
PRIVATNI SMJEŠTAJ - Knjiga gostiju sa fakturiranjem boravišne i prijave 1 objekt
Opis: Poslovanje privatnog smještaja sa knjigom gostiju za jedan objekt. Izrada statistika, praćenje uplata boravišne pristojbe, obračun iznosa boravišne pristojbe, automatsko slanje podataka. Izrada faktura, praćenje financijskih pokazatelja.
U potpunosti automatizirana prijava gostiju prema MUP-u i TZ-u
Cijena aktivacije: 130.00 EUR
Cijena godišnje: 85.00 EUR
PRIVATNI SMJEŠTAJ - Sustav rezervacija i fakturiranja sa knjigom gostiju
Opis: Poslovanje privatnog smještaja. Sustav za upis rezervacija i praćenje zauzetosti kapaciteta. Vođenje cjenika i dodjeljivanje cjenika pojedinim agencijama.
Pregled očekivanog prometa unaprijed.
Upis najava unaprijed, avansnih uplata, raster bookinga, lista dolazaka, pregled zauzetosti, brojne statistike broja gostiju, noćenja... Fakturiranje prema gostu ili agenciji, brojni financijski pokazatelji i ispisi.
U potpunosti automatizirana prijava gostiju prema MUP-u i TZ-u
Cijena aktivacije: 150.00 EUR
Cijena godišnje: 85.00 EUR
TURISTIČKA AGENCIJA - Agencijsko poslovanje sa više od 50 objekata
Opis: Sustav za upravljanje neograničenim brojem kapaciteta (hotela, kampova, privatni smještaj, plovila...)
Upis i praćenje zauzetosti i opisa pojedinog objekta i kapaciteta u njemu. Evidentiranje najava, avansnih uplata, raster bookinga, lista dolazaka, pregled zauzetosti
brojne statistike broja gostiju, noćenja...
Pregled očekivanog prometa unaprijed, praćenje realne zarade prema razlikama u cijeni.
Fakturiranje prema gostu ili agenciji, brojni financijski pokazatelji i ispisi. Bilanca stanja sa pojedinim partnerom u odnosu na dan dolaska gostiju...
Obračun za najmodavca, pregledi i rekapitulacije obračuna, financijska izvješća i pokazatelji
U potpunosti automatizirana prijava gostiju prema MUP-u i TZ-u
Cijena aktivacije: 1260.00 EUR
Cijena godišnje: 195.00 EUR
TURISTIČKA AGENCIJA - Knjiga gostiju sa fakturiranjem boravišne i prijave do 50 objekata
Opis: Poslovanje turističke agencije sa knjigom gostiju do 50 objekata. Izrada statistika, praćenje uplata boravišne pristojbe, obračun iznosa boravišne pristojbe, automatsko slanje podataka. Izrada faktura, praćenje financijskih pokazatelja.
U potpunosti automatizirana prijava gostiju prema MUP-u i TZ-u
Cijena aktivacije: 640.00 EUR
Cijena godišnje: 125.00 EUR
TURISTIČKA AGENCIJA - Samo prijava gostiju do 50 objekata
Opis: Prijavljivanje gostiju u ime agencije (posrednika) ili u ime najmodavca do 50 objekata. Izrada statistika, praćenje uplata boravišne pristojbe, obračun iznosa boravišne pristojbe, automatsko slanje podataka MUP-u i TZ-u
Cijena aktivacije: 295.00 EUR
Cijena godišnje: 110.00 EUR
TURISTIČKA AGENCIJA - Agencijsko poslovanje sa knjigom gostiju do 50 objekata
Opis: Sustav za upis i praćenje zauzetosti i opisa pojedinog objekta i kapaciteta u njemu. Upis najava unaprijed, avansnih uplata, raster bookinga, lista dolazaka, pregled zauzetosti, brojne statistike broja gostiju, noćenja... Fakturiranje prema gostu ili agenciji, brojni financijski pokazatelji i ispisi. Bilanca stanja sa pojedinim partnerom u odnosu na dan dolazak gostiju... Obračun za najmodavca, pregledi i rekapitulacije obračuna...
Cijena aktivacije: 665.00 EUR
Cijena godišnje: 170.00 EUR
TURISTIČKA AGENCIJA - Agencijsko poslovanje touroperatora
Opis: Upravljanje sustavom prodaje neograničenog broja objekata, punjenja objekata i plasiranja istih. Rad sa neograničenim brojem agencija i cjenika. Dodjeljivanje cjenika pojedinoj agenciji. Poveziranje ulaznih i izlaznih cjenika. Automatsko dodavanje stavki u izlazne cjenike ažuriranjem ulaznih.
Praćenje kontingenta i plasiranje istog partnerima.
Evidentiranje zauzetosti objekta ili jedinica u njemu, upis slika i opisa objekta kao i jedinica unutar objekta.
Upis najava unaprijed, avansnih uplata, pregled rastera bookinga, lista dolazaka, pregled zauzetosti, brojne statistike broja gostiju, noćenja...
Pregled očekivanog prometa unaprijed, praćenje realne zarade prema razlikama u cijeni (ulazna-izlazna cijena). Upis uplata i depozita. Fakturiranje prema gostu ili agenciji, stanje bilance sa pojedinim partnerom, bilanca na dan dolaska gostiju, brojni financijski pokazatelji i ispisi... Obračun za najmodavca, pregledi i rekapitulacije obračuna, isplatne liste. Automatska izrada kalkulacije aranžmana prema varijabilnom broju osoba. Ispis itinerera. Evidentiranje dogovorenih gratisa kod pojedinog davatelja i njihov automatski obračun.
U potpunosti automatizirana prijava gostiju prema MUP-u i TZ-u
Cijena aktivacije: 4380.00 EUR
Cijena godišnje: 490.00 EUR
TURISTIČKA AGENCIJA - Samo knjiga gostiju do 200 objekata
Opis: Prijavljivanje gostiju u ime agencije (posrednika) ili u ime najmodavca do 200 objekata. Izrada statistika, praćenje uplata boravišne pristojbe, obračun iznosa boravišne pristojbe, automatsko slanje podataka MUP-u i TZ-u
Cijena aktivacije: 400.00 EUR
Cijena godišnje: 125.00 EUR
TURISTIČKA ZAJEDNICA do 20 naplatitelja
Opis: Poslovanje turističke zajednice
Sustav putem kojeg pojedina TURISTIČKA ZAJEDNICA općine, grada ili županije uvidom u podatke koje prima datotekom, ili direktnim upisom naplatitelja (objekata) prati stanje gostiju na svom području. Stvaranjem velikog broja statistika i pregleda TZ je u stanju u realnom vremenu imati uvid u trenutno stanje noćenja, broja gostiju, strukture, starosne dobi, dužine boravka gostiju i dolaziti do još mnogih drugih pokazatelja stanja na svom području. Ovaj program za TZ čini sustav za prihvat - obradu podataka o prijavama gostiju, praćenje naplate boravišne pristojbe te kvantitativno i kvalitativno praćenje i izvješćivanje
Cijena aktivacije: 615.00 EUR
Cijena godišnje: 460.00 EUR
TURISTIČKA ZAJEDNICA od 20 do 100 naplatitelja
Opis: Poslovanje turističke zajednice
Sustav putem kojeg pojedina TURISTIČKA ZAJEDNICA općine, grada ili županije uvidom u podatke koje prima datotekom, ili direktnim upisom naplatitelja (objekata) prati stanje gostiju na svom području. Stvaranjem velikog broja statistika i pregleda TZ je u stanju u realnom vremenu imati uvid u trenutno stanje noćenja, broja gostiju, strukture, starosne dobi, dužine boravka gostiju i dolaziti do još mnogih drugih pokazatelja stanja na svom području. Ovaj program za TZ čini sustav za prihvat - obradu podataka o prijavama gostiju, praćenje naplate boravišne pristojbe te kvantitativno i kvalitativno praćenje i izvješćivanje
Cijena aktivacije: 1065.00 EUR
Cijena godišnje: 765.00 EUR
TURISTIČKA ZAJEDNICA više od 100 naplatitelja
Opis: Poslovanje turističke zajednice
Sustav putem kojeg pojedina TURISTIČKA ZAJEDNICA općine, grada ili županije uvidom u podatke koje prima datotekom, ili direktnim upisom naplatitelja (objekata) prati stanje gostiju na svom području. Stvaranjem velikog broja statistika i pregleda TZ je u stanju u realnom vremenu imati uvid u trenutno stanje noćenja, broja gostiju, strukture, starosne dobi, dužine boravka gostiju i dolaziti do još mnogih drugih pokazatelja stanja na svom području. Ovaj program za TZ čini sustav za prihvat - obradu podataka o prijavama gostiju, praćenje naplate boravišne pristojbe te kvantitativno i kvalitativno praćenje i izvješćivanje
Cijena aktivacije: 1600.00 EUR
Cijena godišnje: 1300.00 EUR
ULJARA - materijalno i financijsko vođenje uljare
Opis: Poslovanje uljare. Evidencija kupaca i dobavljača. Vođenje skladišta gotovih proizvoda, sirovina i pripadajućih normativa. Proizvodnja, razmjena i prerada tuđih maslina. Izračun randmana od ulazne količine ili gotovog proizvoda. Uvid u ulaz i izlaz sirovina i gotovih proizvoda, materijalno i financijsko stanje skladišta. Neograničeni broj skladišta. Fakturiranje maloprodajnih i veleprodajnih računa. Izrada financijskih izvješća...
Cijena aktivacije: 520.00 EUR
Cijena godišnje: 135.00 EUR